Din flyttfirma i alla väder

Magasinering

Vi har ett komplett utbud inom flytt och det innebär att vi även åtar oss magasinering. I vårt fall innebär det att ditt bohag förvaras i temperaturstyrda lokaler.

Lagret är 1 700 kvm, har skyddsklass två och övervakas av larmbolag. Vi har även avtal med Anticimex. Lagringen av ditt bohag sker i magasinlådor med en kapacitet på 8 kubikmeter styck, alternativt pallställ för annat gods.

Om du skulle behöva göra deluttag eller lämna in nytt gods under tiden bohaget är magasinerat finns även den möjligheten.